Om Creditti Factor

Vi har lavet en kort guide til dig, hvor du kan læse mere om Creditti Factor, hvad det er og dens vigtighed når eksempelvis en bank vurderer dig om kunde.

Hvad er en Creditti Factor?

Din Creditti Factor giver dig et indblik i dit økonomiske spænd, og giver dig en ide om hvor sund og robust din økonomi er. Med Creditti Factor kan du blandt andet udregne forholdet mellem din totale gæld og din årlige bruttoindkomst (gældsfaktor), samt hvor meget du estimeret set kan optage af nye lån og om en bank vil have dig om kunde.

Selve forholdet imellem din indtægt og din samlede gæld, bruges ofte i bankernes vurdering af din økonomi og hvor robust din økonomi er, og om du eventuelt vil kunne være kunde hos dem. Udover det, stress-tester vi din privatøkonomi og estimerer derefter din disponible indtægt, samt hvor meget du kan låne for.

Når en bank skal vurdere din økonomi ift. at låne dig penge, så tager de bl.a. disse faktorer i betragtning:

  • din indtægt
  • dine værdier (opsparing, friværdi i bolig, indestående, mv.)
  • din gæld
  • din andel i delt gæld (f.eks. hus og bil)
  • din alder

Det er både hurtigt, nemt, sikkert og informativt at få beregnet din Creditti Factor. Du skal blot udfylde dine oplysninger, så gør vi resten af arbejdet for dig – så hvad venter du på?

Er min Creditti Factor høj eller lav?

5,0+:Meget sund Creditti Factor
4,0 – 5,0:Sund Creditti Factor
3,5 – 4,0:Middel sund Creditti Factor
2,5 – 3,5:Middel usund Creditti Factor
1,5 – 2,5: Usund Creditti Factor
0,0 – 1,5:Meget usund Creditti Factor

Hvordan vurderes min faktor?

Desværre findes der ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål. Det varierer fra bank til bank, og grunden hertil er, at den enkelte bank altid selv beregner din gældsfaktor ud fra egne kriterier, hvorved der ofte opstår forskelle i resultaterne.

Det er dog en almen opfattelse, at en gældsfaktor på 3,5 betragtes som sund og normal. Lavere end dette er mindre sundt, og det kan derfor anses som risikabelt at låne dig penge. Derudover ser bankerne også gerne at din disponible indtægt er så høj som muligt.

Der kan være store forskelle på, hvordan bankerne vil vurdere din individuelle Creditti Factor, og ting som hvor du bor, økonomi, jobsituation, alder etc., kan være med til at påvirke din faktor i høj grad.

Vi vil derfor altid anbefale dig at tage kontakt med din egen bank og lade dem beregne deres eksakte gældsfaktor for dig. Vore beregninger skal anses som estimater og bør tolkes med forsigtighed.

Beregningen og hvordan vi gør det

Udregningerne er hovedsageligt baseret på information omkring din indkomst og eksisterende gæld. Ud fra denne information giver vi dig et estimat på din finansielle robusthed på baggrund af din gældsfaktor.

For at sikre din finansielle situation mod nogle generelle risici laver vi nogle stress-tests på din finansielle robusthed på baggrund af de informationer, du har givet omkring gæld og indkomst. Med disse tests søger vi at sikre dig mod, at et eventuelt nyt lån vil påvirke dit økonomiske råderum negativt og yderligere forgælde dig.

Vores model er både valid og præcis, da den bl.a. bygger på anbefalinger fra offentlige institutioner, som har til hensigt at beskytte din privatøkonomi.

På baggrund af nogle avancerede beregninger komme vi derfor med to anbefalinger til dig:

  1. Hvor meget du maksimalt bør ansøge om.
  2. Hvor meget du har i rådighedsbeløb om måneden.

Den første anbefaling gives i et forsøg på at sikre, at du ikke ender med for høj gæld, og den anden for, at du ikke har for mange udgifter i dagligdagen end du har økonomisk råderum til.

Du vil samtidig også få tildelt en karakter i intervallet A-F, hvor A er den højeste kratakter, mens F er den laveste. Vi giver denne karakter med det formål at give dig et estimat på, hvor sund din økonomi er. Karakteren udregnes ud fra flere faktorer såsom gæld, indkomst og selvfølgelig også din Creditti Factor.

Ansvarsfraskrivelse

Vores beregninger er vejledende og forbundet med en vis usikkerhed. Vores anbefalinger og metoder er hovedsageligt bygget på stress-test foreslået af offentlige institutioner. Dog kan mange andre faktorer også have indflydelse på din finansielle situation. Siden vores model ikke kan tage højde for alle tænkelige scenarier, skal vores anbefalinger derfor også bruges med omtanke.

Ydermere er beregningerne udelukkende baseret på den information, du giver os. Det betyder, at pålideligheden af vores anbefalinger også afhænger af, hvor sandfærdige og korrekte oplysninger du oplyser i formularen.

Creditti fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, skader, skuffelser eller ulemper som skyldes beregningen af din Creditti Factor.
Creditti fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og beregningen i din Creditti Factor. Creditti giver ingen garanti for rettigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold. Det indebærer både oplysninger der er indeholdt på denne hjemme, men også hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes til fra Creditti.dk.